Zmiany na stronie

Nasza strona jest w trakcie modyfikacji. Pragniemy dostosować ją do obecnych internetowych standardów, a przez to poprawić komunikację z „czytelnikiem” mając na uwadze jej wizualną atrakcyjność. Dodamy zakładkę „W pracowni”, gdzie będzie można obejrzeć nas i miejsce w którym powstają nasze obrazy pod okiem artystycznego opiekuna Czesława Gałużnego.

Zbigniew Zdzienicki