Zajęcia z monotypii

We wrześniu 2010 roku odbyliśmy pod okiem artystycznego opiekuna art. plastyka Czesława Gałużnego zajęcia z techniki – monotypia. Zamieszczone niżej fotografie dają ogólny pogląd na tę technikę. Na szybie, używając gumowego wałka, rozprowadzaliśmy farbę drukarską. Na nałożonym na farbę papierze wykonywaliśmy rysunek. Na odwrocie kartki powstawało jego lustrzane odbicie.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Zdzienicki