Z pleneru w Szczawnie-Zdroju

Kolejny, coroczny wakacyjny plener roku 2020 odbył się w Szczawnie-Zdroju w dniach 15-22 lipca. Jak zwykle znaczną część czasu spędzaliśmy w sali pełniącej rolę pracowni, pod okiem naszego artystycznego opiekuna artysty malarza Czesława Gałużnego. Poza tym miały miejsce wzbogacające nasz pobyt w Szczawnie: akcja artystyczna nawiązująca do twórczości Jacksona Pollocka, wystawa podsumowująca plener zorganizowana w części uzdrowiskowej Szczawna oraz wycieczki – na Zamek Książ i pobliskiej Palmiarni oraz Stadniny koni, a także do Sokołowska. Filmy z akcji artystycznej i wystawy podsumowującej można obejrzeć na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=O6OuvgYcJyk , https://www.youtube.com/watch?v=nIGyTjxH8YM&t=108s . Prezentowane niżej fotografie dopełniają obraz tego pełnego wrażeń i nowych doświadczeń pleneru. Całością spraw organizacyjnych, sprawnie i z zaangażowaniem, zajęła się Ania Rozenau.

Tekst: Zbigniew Zdzienicki, fotografie: autor tekstu i Adrian Franczewski (zdjęcia z Sokołowska)