Wycieczka do Muzeum Śląskiego

W dniu 21 listopada 2015 roku Grupa Plastyczna Relacje wraz z opiekunem artystycznym Czesławem Gałużnym zwiedziła Muzeum Sląskie w jego nowej siedzibie na terenach byłej Kopalni Węgla Kamiennego Katowice. Muzeum wpisało się w jej dawny kształt, przez pozostawienie niektórych charakterystycznych obiektów, a także ulokowanie części ekspozycji w salach pod powierzchnią ziemi, które doświetlono naturalnym światłem wpadającym poprzez widoczne z zewnątrz ogromne świetliki.

Naszym wspaniałym przewodnikiem była kierowniczka działu sztuki Pani Henryka Olszewska-Jarema. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od instalacji Leona Tarasewicza „Modry”. Jest to zbudowana z drewna ponad siedmiometrowa wieża znajdująca się w Holu Centralnym z wypływajacą spomiędzy desek błękitną – „modrą” farbą. To hołd artysty dla Śląska i jego mieszkańców oraz zachęta do nieustawania w dążeniu do czystego nieba nad Śląskiem. Nasz zachwyt wzbudziły dzieła polskich artystow z kolekcji malarstwa przełomu XX i XXI wieku liczącej ponad 250 obiektów oraz sztuki polskiej po 1945 roku. Nowości, to: wystawa „laboratorium przestrzeni teatralnych” z multimedialnymi wizualizacjami, galeria plastyki nieprofesjonalnej i sztuki naiwnej art brut. Wchodząc na wystawę ” Światło historii – Górny Śląsk na przestrzeni dziejów” należy przekroczyc dawną bramę Kopalni Katowice. Za nią otwiera się ogromna przestrzeń upamiętniająca historię tego regionu.

Zmęczeni, wypełnieni sztuką zasiedliśmy w muzealnej kawiarni, aby odpocząć i posilić się. Uznaliśmy, że obecne Muzeum Sląskie, gdzie nowoczesność pokłoniła się sztuce i historii zasługuje na kolejne odwiedziny.

tekst: Anna Rozenau, Zbigniew Zdzienicki
zdjęcia: Aleksander Jarema