Relacje w Chrzanowie

W dniu 10 listopada 2017 wystawiliśmy swoje prace w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie. Była to wystawa szczgólna, bo w roku Jubileuszowym Dwudziestolecia Grupy Relacje, a także z uwagi na gościnność i zaangażowanie Gospodarzy. W ich imieniu współpracował z nami Kierownik Antoni Dobrowolski – zasłużony działacz kultury i poeta. Inicjatorem ekspozycji, czuwającym nad jej aranżacją, był opiekun artystyczny Grupy Relacje artysta plastyk Czesław Gałużny. Nieodzownej pomocy organizacyjnej udzieliła również i tym razem – Anna Rozenau.

Fotografie: MOKSiR Chrzanów, tekst: Zbigniew Zdzienicki