„Powroty”

W dniu 22 stycznia 2016 roku odbyło się kolejne artystyczne spotkanie w mieście, gdzie wielokrotnie wystawialiśmy swoje obrazy, gdzie mamy znajomych i przyjaciół ciekawych naszego malarskiego spojrzenia na świat, a często i na inspirującą architekturę Sławkowa.
Wernisaż wystawy uhonorowali swoją obecnością i wystąpieniami Burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk i Zarządca MOK Michał Kluczewski. Grupie Relacje dotrzymała cennego towarzystwa Pani Henryka Olszewska – Jarema Kierownik Działu Sztuki Współczesnej w Muzeum Śląskim, która udokumentowała fotografiami otwarcie wystawy. Grupę Relacje reprezntowała Ania Rozenau – współorganizatorka wydarzenia. Podczas wernisażu miało miejsce wystąpienie artystycznego opiekuna Grupy Czesława Gałużnego z wierszem napisanym na okoliczność „Powrotów”. Oto jego fragment:

„Nie bójmy się
Powrotów
Te same miejsca
Wypełnione nami
Są szczęśliwe
W przeźroczystości
Afirmacji
Codziennościach odświętnych
………………..”

Kierownictwo Muzeum, a inaczej Działu Kultury Dawnej MOK w Sławkowie, zadbało  o interesującą i miłą oprawę wydarzenia. Wystawiający, oprócz kwiatów, otrzymali pamiątkowe albumy związane ze Sławkowem, a Gospodarze wydania poświęcone Sosnowcowi. Zabrzmiała muzyka w wykonaniu Andrzeja Jasicy (gitara) i jego córki Katarzyny (flet), Wspomnieniami związanymi ze Sławkowem okraszonymi humorem podzielił się Wiceprezes Towarzystawa Miłośników Sławkowa Henryk Magaczewski. Rozmawiano także o dalszym współdziałaniu Grupy ze miastem Sławkowem, czyli kolejnych „powrotach” Relacji w to przyciągające artystów miejsce.
Po raz pierwszy w Sławkowie wystawili swoje prace współpracujący z Grupą Relacje artyści z Niemiec: Ilona Brombacher, Karin Waldmann oraz Martin Lehmann. Wzbogaciło to naszą ekspozycję oraz przypomniało o wcześniejszych spotkaniach i trwającej od 2012 roku przyjaźni.

Tekst: Anna Rozenau, Zbigniew Zdzienicki     Fotografie: Henryka Olszewska – Jarema