„Portet Zagłębiowski … ” w Pałacu Mieroszewskich

W dniu 17 września 2015 w Muzeum Zagłębia w Będzinie – Pałac Mieroszewskich miało miejsce otwarcie wystawy zatytułowanej „Portret Zagłębiowski w twórczości Grupy Plastycznej Relacje”. Gości i autorów przywitała Dyrektor Muzeum Wioletta Mikuła, a komentarz do wystawy wygłosiła jej kuratorka Małgorzata Hałasik. Głos zabrali także podpisany niżej założyciel Grupy oraz jej artystyczny opiekun Czeslaw Gałużny, który wzbogacił swoje wystąpienie napisanymi z okazji wystawy poetyckimi miniaturami. Niezwykle miłym akcentem otwarcia był muzyczny występ skrzypcowego trio złożonego z absolwentek Podstawowej Szkoły Muzycznej w Będzinie im. Fryderyka Chopina oraz nauczycielki tej szkoły Magdaleny Wacławik.  Eksponowane na wystawie prace  Krystyny Brzozowskiej-Eymar,  Anny Rozenau  oraz   Marleny Skowierzak  zosały przekazane  Muzum  Zagłębia w Będzinie.

/Tekst: Zbigniew Zdzinicki, fotografie: Aleksandra Bogus i autor tekstu/

Filmową relację z wernisażu otwiera link: https://www.youtube.com/watch?v=i776RqMpMFM