Podsumowanie 2018

W dniu 9 grudnia 2018 w Energetycznym Centrum Kultury w Sosnowcu odbyło się tradycyjne podsumowanie działań naszej Grupy w roku 2018 zatytułowane „Droga do dzisiaj”. Wydarzeniu towarzyszyło otwarcie dwóch ekspozycji prac członków Grupy Relacje – w holu ECK przy Będzińskiej 65 oraz Galerii MUZA przy Warszawskiej 2.

W związku z Podsumowaniem 2018, tak wypowiedział się artystyczny opiekun Grupy artysta plastyk Czesław Gałużny.

„DROGA prowadząca DO DZISIAJ biegnie przez wielowarstwowość zapisu emocji i natchnień. Ukazuje nam obrazy i rysunki członków Grupy Plastycznej Relacje, która istnieje już 21 lat, a ja mam zaszczyt przez 18 lat prowadzić ją artystycznie”(….) „35. letni Miejski Klub im.Jana Kiepury, to miejsce rodzenia sie piękna, nowych gwiazd w galaktykach sztuki, pozwalający też Grupie Relacje podążać śmiało swą twórcza drogą w jutro.” (….) „Szczególne podziękowania dla Ani Rozenau za kreatywne działania organizacyjne, a także dla wszystkich pozostałych członków Grupy, których zaangażowanie umacnia jej istnienie”.

fotografie Henryka Olszewska-Jarema