Plener w Szymbarku

Plener wakacyjny Grupy Relacje i zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Miłośników Fotografii w roku w 2009 odbył się w Szymbarku. Organizatorem pleneru było SMF, a opiekunami artystycznymi – artysta plastyk Czesław Gałużny i fotografik Zbigniew Podsiadło. Miejscem zakwaterowania był Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Plener rozpoczynał się i kończył ekspozycjami prac jego uczestników, przy czym na wystawie rozpoczynającej plener dominowały wcześniej wykonane fotografie członków SMF, natomiast wystawa kończąca plener obfitowała w prace malarskie Grupy Relacje, które komentował widoczny na zdjęciach Czesław Gałużny. Szymbark i okolice, w tym powiatowe Gorlice, okazały się miejscem atrakcyjnym turystycznie. Toteż odbywaliśmy liczne, bliższe i dalsze, wycieczki z aparatami fotograficznymi. Ten wpis redagowany po 10. latach jest dużym skrótem tego bogatego plastycznie, fotograficznie i krajoznawczo wydarzenia.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Zdzienicki