Plener w Bieszczadach

W dniach  15 – 24 lipca 2017 r. członkowie Grupy Relacje wraz z opiekunem artystycznym Czesławem Gałużnym przebywali na kolejnym, letnim plenerze malarskim. Tym razem naszą bazą było gospodarstwo agroturystyczne „Zielone Wzgórze” w Średniej Wsi między Leskiem i Polańczykiem.
Pobyt ten okazał się bardzo inspirujący. Malownicze okolice – podnóże lesistego pasma Działu, zaledwie 6 km od Jeziora Solińskiego meandrująca wśród wzgórz rzeka San, liczne przykłady tradycyjnej architektury, także drewnianej, jak i wspaniała przyroda zachęcały do spacerów i wypadów, które zaowocowały indywidualnymi poszukiwaniami twórczymi. Każdego dnia w dogodnych momentach, w dowolnej przestrzeni: ogrodzie , drewnianej altanie, w pokojach, na łące plastycy rozstawiali sztalugi albo rozkładali bloki rysunkowe i pracowali, sięgając po różne tematy,  stosując rozmaite narzędzia i techniki malarskie.
W trakcie Pleneru Czesław Gałużny był nie tylko pomocnym i dyspozycyjnym konsultantem i doradcą, także inspiratorem dyskusji na temat naszych prac w różnych fazach ich tworzenia, ale również inicjatorem zmierzenia się z tematem „Dom”, rozumianym jako tworzenie zamkniętej umownie konstrukcji budowanej przy zastosowaniu pociętych, krótkich gałęzi i kawałków sznurka.
Relacjonując pobyt na Plenerze nie można pominąć wyjazdów, które bardzo wzbogaciły naszą wiedzę o regionie, jego kulturze i potencjale, dawnych mieszkańcach, a także o niezwykłości  oraz  kolorystyce tamtejszego  pejzażu.
Gros uczestników odbyła wycieczkę busem najpierw do Myczkowców, aby zwiedzić Ogród Bibilijny przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Caritas oraz Park Miniatur Sakralnych, skupiający makiety najpiękniejszych cerkwi prawosławnych, greckokatolickich i kościołów katolickich Polski Południowo-Wschodniej, Słowacji i Ukrainy. Na trasie wycieczki znalazły się Lesko i Sanok, piękne miasta z licznymi zabytkami tego ostatniego, szczycącego się wspaniałymi zbiorami ikon, jak i bogatą kolekcją obrazów wielkiego malarza urodzonego w Sanoku Zdzisława Beksińskiego. Druga, mniej liczna grupa osób, odbyła dwie całodzienne wędrówki piesze pięknymi bieszczadzkimi Połoninami: najpierw Wetlińską, a później Caryńską. Grupa dotarła także nad wodną atrakcję Bieszczad – jezioro solińskie.
Plener zakończył mini-wernisaż, na którym plastycy zaprezentowali wszystkie prace powstałe na przestrzeni nieco ponad tygodnia. Ich wielość i różnorodność pozwalają pozytywnie podsumować Plener. Członkom Grupy Relacje dopisały inspiracja i twórcza energia,  a pomogły w tym piękno okolic Średniej Wsi i dalszych zakątków, sprzyjająca pogoda, jak i gościnność gospodarzy.

Tekst: Krystyna Brzozowska-Eymar. Fotografie: Krystyna Kozłowska.