Czesław Gałużny do Grupy Relacje

Drodzy, Kochani Członkowie Grupy Plastycznej Relacje!

Mając głęboko w sercu naszą wspólną pasję, jaką jest sztuka (malarstwo) oraz troskę o nasze zdrowie w zaistniałej smutnej sytuacji proponuję, aby każda kolejna sobota, zaczynając od soboty 28.03.2020, była sobotą naszej jedności. W tym czasie od godz. 10- tej do 13-tej (kto może) – malujemy, rozmawiamy, przeprowadzane też będą przeze mnie korekty. Myślę, że ta siła pozwoli nam przetrwać ten trudny, bolesny czas i wkrótce spotkamy się na zajęciach w ECK im.Jana Kiepury oraz plenerach, wystawach w radości i szczęściu, silni na drodze tworzenia piękna. Bo niewątpliwie takowe wszystkim ludziom będzie potrzebne, ku radości i wartości istnienia. Można kontaktować się ze mną oraz wysyłać obrazy do korekty na nr telefonu 603585243. Z życzeniami zdrowia, miłości i siły tworzenia

Opiekun artystyczny Grupy Plastycznej Relacje

artysta plastyk Czesław Gałużny

Życzę spokojnego bycia w domu

„W Srebrzystości” – wernisaż wystawy malarstwa Jana Dudy

W dniu 6 lutego 2020 Jan Duda, członek Grupy Plastycznej Relacje, zaprezentował po raz pierwszy swoją malarską twórczość. Miejscem ekspozycji zatytułowanej „W srebrzystościach” była sosnowiecka Galeria Muza. Otwarcia wystawy dokonał Dyrektor Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury Michał Góral, a komentarz do twórczości autora wygłosił artystyczny opiekun Grupy Relacje, artysta malarz Czesław Gałużny.
O twórczości autora, tak pisze nasz opiekun artystyczny: „Jan Duda z wyczuciem aranżuje poszczególne płótna tematyczne, w tajemniczej srebrzystości lśniące jak łuski ryb przemykających w jeziorze. Usiądźmy nad brzegiem jeziora, zapatrzmy się w głębiny w zaczarowane mgły z których wyłania się srebrzysty świat Jana Dudy”. Wernisażowi towarzyszył koncert, w którym zaprezentowali się: Adam Głuchowski – harmonijka ustna, Kajetan Drozd – gitara. Krótki film z otwarcia ekspozycji można obejrzeć pod linkiem: https://youtu.be/sjqMlDqbWio

Tekst: Zbigniew Zdzienicki, fotografie: Leszek Wolski

Podsumowanie 2019

W dniu 5 grudnia 2019 w Energetycznym Centrum Kultury im.Jana Kiepury w Sosnowcu odbyło się tradycyjne Podsumowanie działalności naszej Grupy w roku 2019. Na działania te złożyły się indywidualne wystawy: Aleksandry Bogus, Malwiny Wojtali, Haliny Moryś, Anny Rozenau, Małgorzaty Pietrzak oraz Marleny Skowierzak. Także wystawy Grupy: „Ślad Czasu” w Muzeum w Sosnowcu, „Między Słońcem a Księżycem” w sosnowieckiej Mediatece oraz „Reminiscencje Lądeckie” w Lądku-Zdroju. Jak również organizowany corocznie plener wakacyjny, tym razem w Szczyrku. Wydarzenia te zilustrowały zaprezentowane na ekranie fotografie oraz komentarz opiekuna artystycznego Relacji.

Dyrektor ECK Michał Góral otworzył spotkanie, pogratulował osiągnięć Grupie i jej opiekunowi – artyście malarzowi Czesławowi Gałużnemu oraz wręczył kwiaty członkom Grupy Relacje. Od pierwszych chwil spotkaniu towarzyszyły dźwięki fortepianu, przy którym zasiadł Andrzej Czekajski.

W program „Podsumowania 2019” wpisana została instalacja według koncepcji Czesława Gałużnego „Rozmowy i Obrazy”, którą utworzyły prace członków Grupy oraz towarzyszące im krzesła, które pomalowane stały się niejako znakami tożsamości artystów.

„Podsumowanie 2019”, to także linia podziału zza której wyłaniają się nasze przyszłoroczne plany kolejnych ekspozycji, plenerów i akcji artystycznych.

Tekst i fotografie: Zbigniew Zdzienicki

Niżej prezentujemy fotografie, które na Podsumowaniu 2019 wykonał przyjazny naszej Grupie Leszek Wolski. Dziękujemy!

„Spojrzenia” – wystawa Malwiny Wojtali

W marcu 2019 nasza koleżanka Malwina wystawiała swoje prace w sosnowickiej Galerii Muza.

Wernisaż zgromadził liczne grono gości, a uświetnił go swoją obecnością Dyrektor Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury Michał Góral. Jak zwykle jnteresujący komentarz do wystawy wygłosił opiekun artystyczny Grupy Relacje, artysta plastyk Czesław Gałużny. Poniżej cytujemy tekst jego autorstwa zamieszczony w zaproszeniu na otwarcie wystawy.

„Oczy wpatrzone w nas, spojrzenia płynące z obrazów Malwiny Wojtali wyrażają to, co trudno dostrzec. Jawią się wyrzutem, oskarżeniem, żartem, niepokojem. Oczy osadzone w różnych formach zwierzęcych, wcieleniach, które wydobyte z malarską wyobraźnią artystki, ukazują nam ekspresyjne fantomy – obrazy prawdy o człowieku. To nie koty, to nie konie, ale my sami, uzbrojeni, podstępni, niewrażliwi, a i przymilni. Plamy z dynamiką napełniająprzestrzenie obrazów,rozszarpane nagłymi deformacjami, błyskiem linii przecinających formy zastane. Nagły zwrot od jasnych, estetycznych afirmacji do brutalnych kobaltów, brązów, czerni, w których schowała się prawda. Spojrzenia nasze wpatrują się w oczy hipnotyzujące z obrazów. W tym zatrzymaniu postawmy sobie pytanie: – Kim jesteśmy? Obrazy Malwiny Wojtali w sposób plakatowo-lapidarny odsłaniają świat ludzkich grzechów, ale też łagodnego, słodkiego bytu”.

Redakcja tekstu i fotografie: Zbigniew Zdzienicki

„Wspomnienia” – wystawa malarstwa Haliny Moryś

W dniach 1-28 lutego 2019 w sosnowieckiej Galerii Muza prezentowana była wystawa prac naszej koleżanki z Grupy Relacje, Halinki Moryś. O jej twórczości tak pisze Czesław Gałużny – opiekun artystyczny Relacji.

„Serca rytmem z delikatnych dotknięć pędzla w farbie zamknięte myśli – wspomnienia. Jakie krainy przemierza wrażliwość malarska Haliny Moryś.

W pełnym słońcu układają się cienie, małe cząstki dywizjonistycznie nakładanej farby układające się w plamy barwne. W rozedrganiu i spokoju uczą nas drzew, kwiatów, rozległych pejzaży, wiosek zatopionych w dolinach i wiatrach na górskich szczytach. W świetlistych obłokach natura, w którą zapraszają nas pełne wrażliwości obrazy Halinki. Obrazy te, w głębi swej ukazują nam radość tworzenia malarskiego piękna przez artystkę pełną szczerości, afirmacji i zwątpień. Zapraszają nas do przeżycia nie tylko struktur zewnętrznych obrazu, ale też głęboko pod farbą zapisanych, wyjętych ze wspomnień chwil”.

Podsumowanie 2018

W dniu 9 grudnia 2018 w Energetycznym Centrum Kultury w Sosnowcu odbyło się tradycyjne podsumowanie działań naszej Grupy w roku 2018 zatytułowane „Droga do dzisiaj”. Wydarzeniu towarzyszyło otwarcie dwóch ekspozycji prac członków Grupy Relacje – w holu ECK przy Będzińskiej 65 oraz Galerii MUZA przy Warszawskiej 2.

W związku z Podsumowaniem 2018, tak wypowiedział się artystyczny opiekun Grupy artysta plastyk Czesław Gałużny.

„DROGA prowadząca DO DZISIAJ biegnie przez wielowarstwowość zapisu emocji i natchnień. Ukazuje nam obrazy i rysunki członków Grupy Plastycznej Relacje, która istnieje już 21 lat, a ja mam zaszczyt przez 18 lat prowadzić ją artystycznie”(….) „35. letni Miejski Klub im.Jana Kiepury, to miejsce rodzenia sie piękna, nowych gwiazd w galaktykach sztuki, pozwalający też Grupie Relacje podążać śmiało swą twórcza drogą w jutro.” (….) „Szczególne podziękowania dla Ani Rozenau za kreatywne działania organizacyjne, a także dla wszystkich pozostałych członków Grupy, których zaangażowanie umacnia jej istnienie”.

fotografie Henryka Olszewska-Jarema

Koch Patrycja

Chmera Barbara

Wystawa podsumowująca 2018

Za nami wernisaż wystawy podsumowującej działania naszej Grupy w roku 2018. Zapraszamy do oglądania ekspozycji w holu ECK im.Jana Kiepury przy ul.Będzińskiej 65 oraz galerii Muza  przy ul.Warszawskiej 2 w Sosnowcu. Jeśli zdjęcia są niewidoczne, kliknij na tytuł.

fot. Izabella Lorenc, Zbigniew Zdzienicki

Plener w Bieszczadach 2018

W dniach 15 – 22 lipca 2018 Grupa przebywała na tradycyjnym wakacyjnym plenerze, tym razem w bieszczadzkiej Wetlinie. Wspólnie spędzony czas wypełniło rysowanie i malowanie, inspirowane widokami gór pokrytych bujnym lasem i łąk zdobionych kwiatami. Wieczorami, pod okiem opiekuna artysty plastyka Czesława Gałużnego, odbywał się przegląd naszych rysunków i szkiców. Jak wszystkie plenery Grupy, także i ten zaowocował powstaniem wielu nowych obrazów oraz pogłębieniem przyjaźni wśród uczestników wakacyjnej artystycznej eskapady.

Tekst: Zbigniew Zdzienicki. Fotografie: autor tekstu i Uczestnicy pleneru.

Wernisaż wystawy malarstwa Elżbiety Pijewskiej

W sosnowieckiej Galerii Muza odbywają się systematycznie indywidualne wystawy malarstwa członków Grupy Relacje. I tak, dnia 6-go lipca 2018 odbyło się otwarcie wystawy prac naszej koleżanki Elżbiety Pijewskiej, zatytułowanej „Malarskie ekspresje”. Tradycyjnie rozpoczął je Dyrektor Energetycznego Centrum Kultury Michał Góral, a komentarz charakteryzujący twórczość autorki wygłosił artystyczny opiekun Relacji art. plastyk Czesław Gałużny.
Wydarzenie zgromadziło liczne grono znajomych, przyjaciół i członków rodziny Elżbiety, które nie tylko mogło bliżej poznać jej twórczość, ale także przeżyć wspólnie miłe chwile.

Tekst: Zbigniew Zdzienicki

„Śladami wolności …”

W dniach 3.03-20.06.2018 Grupa nasza realizowała projekt pod nazwą „Śladami wolności w wizji plastycznej Grupy Relacje”, finansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
Partnerami projektu były: Fundacja im.Jana Kiepury oraz Miejski Klub im. Jana Kiepury, jako że członkowie tej Grupy tworza sekcję tego Klubu.
Na realizację projektu złożyły się następujące działania:
– wykład historyka, prof. dr hab.Uniwersytetu Śląskiego Dariusza Nawrota pt.”Zagłębiowskie drogi do wolności „,
– wycieczka szlakiem miejsc upamiętniających walki wyzwoleńcze w Zagłębiu,
– cykl tematycznych zajęć z Grupą Relacje, inspirowanych w/w wykładem i wycieczką, a prowadzonych przez art. plastyka Czesława Gałużnego,
– wystawa prac plastycznych, powstałych w trakcie realizacji projektu, w gmachu Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, otwarta w dniu 20 czerwca i trwająca do 15 września 2018 r.
Projektem tym Grupa Plastyczna Relacje wpisała się w miejskie obchody 100-Lecia Odzyskania Niepodległości. Dowodem uznania za podjęcie tematu i jego efektowną realizację była obecność na wernisażu wystawy przedstawicieli władz miasta z prezydentem Arkadiuszem Chęcińskim oraz Rady Seniorów Miasta Sosnowca.
Moderatorem projektu była Anna Rozenau, a Komisarzem wystawy Czesław Gałużny – opiekun artystyczny Grupy Relacje.

Tekst: Anna Rozenau, Zbigniew Zdzienicki
Zdjęcia: Zbigniew Zdzienicki

Wernisaż wystawy malarstwa Teresy Stawińskiej-Nalepy

W dniu 8 czerwca 2018 w sosnowieckiej Galerii MUZA odbył się wernisaż wystawy obrazów naszej kleżanki z Grupy Relacje Teresy Stawińskiej-Nalepy, zatytułowanej „Nastroje”. Ściany Galerii wypełniły ciepłe pejzaże i kwiaty nawiązujące do malarstwa impresjonistycznego. Na sali znaleźli się liczni goście – rodzina, przyjaciele i członkowie Grupy. Autorce złożyli gratulacje – sosnowiecki Radny Jan Bosak, Dyrektor Miejskiego Klubu im.Jana Kiepury Michał Góral, który otworzył ekspozycję oraz Czesław Gałużny artystyczny opiekun Relacji.
Artysta plastyk Czesław Gałużny, komentując wystawę, tak mówił o budowaniu nastroju w obrazie: „… możemy odnieść się do tego, co najcudowniejsze w człowieku, czyli do własnego uśmiechu, do świata, do łez, które w niektórych obrazach wyczuwamy. Do piękna nostalgii nad światem, który gdzieś ucieka, mija, przechodzi w obszar nieistnienia.”
Pomysłodawcą wystawy i jej współorganizatorką była Anna Rozenau.

Redakcja tekstu: Zbigniew Zdzienicki. Fotografie: Michał Kusiak

Otwarcie wystawy malarstwa Teresy Sajdak – Lorenc

W dniu 8 kwietnia 2018 roku w sosnowieckiej Galerii Muza odbył się wernisaż wystawy malarstwa Teresy Sajdak-Lorenc pt. „W towarzystwie błękitu”. Wystawę otworzyła w imieniu Dyrektora Miejskiego Klub im. Jana Kiepury Karolina Sobczak. W licznym gronie gości znaleźli się przyjaciele autorki i członkowie Grupy Plastycznej Relacje, do której należy Teresa. Wernisaż wzbogacili muzycznie Alicja Kulik śpiewem, a Jerzy Kołodziej grą na pianinie.
Opiekun artystyczny Grupy Czesław Gałużny, tak wypowiedział się o prezentowanej twórczości Teresy. Możemy tu „… zobaczyć światy, których istnienia nie byliśmy świadomi. Bo każdy artysta ma swoją moc, swoją siłę i właśnie doświadczamy tego, że autorka z pełną świadomością pokazuje nam, że kawałek dwuwymiarowego płótna jest oknem w duszę. ”

Tekst i fotografie: Zbigniew Zdzienicki

„Przystanki artystyczne” Krystyny Brzozowskiej-Eymar

W dniu 5 stycznia 2018 w sosnowieckiej Galerii MUZA odbył się wernisaż wystawy Krystyny Brzozowskiej – Eymar. Autorka zaprezentowała interesujące, kolorowane rysunki przedstawiające odwiedzane przez nią miejsca, będące swoistym zapisem wspomnień z jej licznych podróży. Utrwalono na nich drewnianą architekturę sakralną, dawną architekturę odwiedzanych wiosek i miast oraz górskie i równinne pejzaże. Szerzej o „Przystankach artystycznych” opowiada sama autorka na filmie

tekst: Krystyna Kozłowska, Zbigniew Zdzienicki; foto: Michał Kusiak

Dwudziestolecie Relacji w Muzie

W dniu 8 grudnia 2017 roku w Sali Widowiskowo – Koncertowej MUZA odbyła się uroczystość z okazji 20 lat działalności Grupy Plastycznej Relacje. W miejscu nieprzypdkowym, ponieważ Relacje funkcjonują jako sekcja Miejskiego Klubu im.Jana Kiepury w Sosnowcu prowadzona przez artystę plastyka Czesława Gałużnego. Wydarzeniu towarzyszyły wystawy prac członków Grupy w MUZIE i Klubie KOMIN Energetycznego Centrum Kultury.
Podczas uroczystości, wspólnie z Czesławem Gałużnym, przyjęliśmy gratulacje: Dyrektora MK im.Jana Kiepury Michała Górala i Klubowego Grafika Mirosławy Kucharskiej z którą Relacje systematycznie współpracują; reprezentującej Stowarzysznie Miłośników Fotografii w Sosnowcu Jadwigi Grzyb oraz fotografika Zbigniewa Podsiadło. Czesław Gałużny, dziękując za opiekę nad Grupą, wręczył Dyrektorowi Michałowi Góralowi własnoręcznie namalowany obraz przedstawiający sosnowiecki pejzaż. Następnie, na ekranie ukazała się seria slajdów z ważniejszych wydarzeń ostatnich 10-ciu lat funkcjonowania Relacji. Potem, członkowie Grupy przyjęli podziękowania i dyplomy. Całość wydarzenia uświetniła muzyka i śpiew w wykonaniu zespołu Ancora Imparo oraz Magdaleny Hrabia.
Relacje mają więc za sobą 20 lat artystycznego rozwoju jej członków, wspólnych promujących sztukę działań oraz gratulacje i życzenia mobilizujące do dalszej pracy.

Tekst: Zbigniew Zdzienicki, zdjęcia: Zdisław Biernaś, Teresa Solarz i autor tekstu.

Fim z tego wydarzenia można obejrzeć na: https://www.youtube.com/watch?v=yrG8McnHI7E

Relacje w Chrzanowie

W dniu 10 listopada 2017 wystawiliśmy swoje prace w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie. Była to wystawa szczgólna, bo w roku Jubileuszowym Dwudziestolecia Grupy Relacje, a także z uwagi na gościnność i zaangażowanie Gospodarzy. W ich imieniu współpracował z nami Kierownik Antoni Dobrowolski – zasłużony działacz kultury i poeta. Inicjatorem ekspozycji, czuwającym nad jej aranżacją, był opiekun artystyczny Grupy Relacje artysta plastyk Czesław Gałużny. Nieodzownej pomocy organizacyjnej udzieliła również i tym razem – Anna Rozenau.

Fotografie: MOKSiR Chrzanów, tekst: Zbigniew Zdzienicki

 

Katalog „20 Lat Grupy Plastycznej Relacje …”

Dwudziesty rok działalności Grupy Plastycznej Relacje został upamiętniony wystawami w Sławkowie, Chrzanowie i Sosnowcu oraz wydaniem katalogów: „Malarskie Relacje” przez MOKSiR w Chrzanowie i „20 Lat Grupy Plastycznej Relacje 1997-2017 twórczość i wspólne działania”. Wydawcą drugiego katalogu jest Miejski Klub im.Jana Kiepury w Sosnowcu  przy współudziale członków Grupy Relacje.

Katalog 20 Lat …

Plener w Bieszczadach

W dniach  15 – 24 lipca 2017 r. członkowie Grupy Relacje wraz z opiekunem artystycznym Czesławem Gałużnym przebywali na kolejnym, letnim plenerze malarskim. Tym razem naszą bazą było gospodarstwo agroturystyczne „Zielone Wzgórze” w Średniej Wsi między Leskiem i Polańczykiem.
Pobyt ten okazał się bardzo inspirujący. Malownicze okolice – podnóże lesistego pasma Działu, zaledwie 6 km od Jeziora Solińskiego meandrująca wśród wzgórz rzeka San, liczne przykłady tradycyjnej architektury, także drewnianej, jak i wspaniała przyroda zachęcały do spacerów i wypadów, które zaowocowały indywidualnymi poszukiwaniami twórczymi. Każdego dnia w dogodnych momentach, w dowolnej przestrzeni: ogrodzie , drewnianej altanie, w pokojach, na łące plastycy rozstawiali sztalugi albo rozkładali bloki rysunkowe i pracowali, sięgając po różne tematy,  stosując rozmaite narzędzia i techniki malarskie.
W trakcie Pleneru Czesław Gałużny był nie tylko pomocnym i dyspozycyjnym konsultantem i doradcą, także inspiratorem dyskusji na temat naszych prac w różnych fazach ich tworzenia, ale również inicjatorem zmierzenia się z tematem „Dom”, rozumianym jako tworzenie zamkniętej umownie konstrukcji budowanej przy zastosowaniu pociętych, krótkich gałęzi i kawałków sznurka.
Relacjonując pobyt na Plenerze nie można pominąć wyjazdów, które bardzo wzbogaciły naszą wiedzę o regionie, jego kulturze i potencjale, dawnych mieszkańcach, a także o niezwykłości  oraz  kolorystyce tamtejszego  pejzażu.
Gros uczestników odbyła wycieczkę busem najpierw do Myczkowców, aby zwiedzić Ogród Bibilijny przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Caritas oraz Park Miniatur Sakralnych, skupiający makiety najpiękniejszych cerkwi prawosławnych, greckokatolickich i kościołów katolickich Polski Południowo-Wschodniej, Słowacji i Ukrainy. Na trasie wycieczki znalazły się Lesko i Sanok, piękne miasta z licznymi zabytkami tego ostatniego, szczycącego się wspaniałymi zbiorami ikon, jak i bogatą kolekcją obrazów wielkiego malarza urodzonego w Sanoku Zdzisława Beksińskiego. Druga, mniej liczna grupa osób, odbyła dwie całodzienne wędrówki piesze pięknymi bieszczadzkimi Połoninami: najpierw Wetlińską, a później Caryńską. Grupa dotarła także nad wodną atrakcję Bieszczad – jezioro solińskie.
Plener zakończył mini-wernisaż, na którym plastycy zaprezentowali wszystkie prace powstałe na przestrzeni nieco ponad tygodnia. Ich wielość i różnorodność pozwalają pozytywnie podsumować Plener. Członkom Grupy Relacje dopisały inspiracja i twórcza energia,  a pomogły w tym piękno okolic Średniej Wsi i dalszych zakątków, sprzyjająca pogoda, jak i gościnność gospodarzy.

Tekst: Krystyna Brzozowska-Eymar. Fotografie: Krystyna Kozłowska.

Kawiorska Krystyna

„Słońce nad Sosnowcem” – Happening 2017

W dniu 20 maja 2017 Grupa Plastyczna Relacje pod kierunkiem artystycznego opiekuna, artysty plastyka Czesława Gałużnego oraz organizatorki akcji Anny Rozenau zrealizowała projekt „Słońce nad Sosnowcem”. Miejscem happeningu był Plac 100-Lecia. W sobotnie przedpołudnie znaleźli się tam: Grupa Relacje ze swym opiekunem, piosenkarz Łukasz Samburski, zespół wokalny Kiepurki z instruktorką Małgorzatą Orczyk oraz para taneczna Urszula Śliwka i Tomasz Stefański, a także Dyrektor MK im.Jana Kiepury Michał Góral, który happening otworzył. Wydarzeniu towarzyszyły obrazy członków Grupy Relacje wyświetlane na górującym nad placem telebimie. Śpiew, muzyka i taniec stworzyły radosny klimat, który odzwierciedlił się w kompozycji barwnych plam położonych na płótnach przez mieszkańców Sosnowca i plastykow Grupy Relacje.  Miłym akcentem i wróżnieniem było dla nas pojawienie się na happeningu Prezydenta Miasta Arkadiusza Chęcińskiego. Realizacja projektu stała się możliwa dzięki wsparciu finansowemu władz miasta Sosnowca oraz współpracy z Fundacją im.Jana Kiepury, Miejskim Klubem im.Jana Kiepury, Miejskim Zakładem Zasobów Lokalowych oraz Centrum Informacji Miejskiej funkcjonującym w naszym mieście. Filmową relację z wydarzenia można obejrzeć na YouTube wpisując: SOSNOWIEC – Jak zaskoczyli tym razem? lub klikając

tekst i fotografie: Zbigniew Zdzienicki

Z otwarcia wystawy Ewy Monety pt.”Od wiosny do jesieni”

Ewa wstąpiła do naszej Grupy w 2016 roku. Z zawodu jest nauczycielem plastyki. Zajmuje się tą dziedziną sztuki edukacyjnie,  a także jako formą artterapii dotyczącą dzieci. Na wystawie zaprezentowała realistyczne malarstwo, którego tematem stał się pejzaż, martwa natura i kwiaty. Obok obrazów pojawiła się także ceramika jej autorstwa. Opiekun artystyczny Grupy Relacje Czesław Gałużny, komentując wystawę Ewy, tak się wypowiedział: „… duchowość przebija się tutaj nie tylko poprzez prace, ale też  postawę otwartą na cuda tego świata.”
Wydarzenie miało miejsce 2-go czerwca 2017 roku w Galerii Sali Widowiskowo – Koncertowej „Muza” w Sosnowcu.

tekst i fotografie: Zbigniew Zdzienicki   9 czerwca 2017

Wernisaż wystawy Edwarda Trzaskalskiego

Cykl ekspozycji członków Grupy Relacje w roku 2017 w sosnowieckiej Galerii Muza rozpoczęła wystawa malarstwa Edwarda Trzaskalskiego zatytułowana „Mistrzowie moje inspiracje”. Jej wernisaż odbył się w dniu 9 stycznia. W imieniu Kierownictwa Miejskiego Klubu im.Jana Kiepury przywitała gości i złożyła gratulacje autorowi Iwona Tomczyk. Na temat twórczości Edwarda Trzaskalskiego, tak między innymi wypowiedział się artystyczny opiekun Grupy, artysta plastyk Czesław Galużny: „Ceniąc wartości mistrzów rosyjskiego mlarstwa pejzażowego XIX i XX w. oraz impresjonizmu, szuka własnej wypowiedzi malarskiej, bo istotą każdej twórczości jest świadomość pokonywanej drogi do spełnienia”. Wernisaż zgromadził licznych sympatyków malarstwa, a także samej osoby autora.

/tekst, zdjęcia i film: Zbigniew Zdzienicki/

 

 

Podsumowanie 2016

W dniu 16 grudnia 2016 w Miejskim Klubie im.Jana Kiepury w Sosnowcu – Energetycznym Centrum Kultury odbyło się podsumowanie działań artystycznych Grupy Plastycznej Relacje w roku 2016. Zgromadzonych przywitał w imieniu Kierownictwa Klubu Zbigniew Pietrzyk, natomiast gościem szczególnym był Zastępca Naczelnika WKiKS Urzędu Miejskiego w Sosnowcu Wojciech Skiba. Tym razem w podsumowaniu wzięła udział gościnnie Grupa Malarstwa UTW z Olkusza. Obie grupy zaprezentowały swoje prace malarskie, a ich artystyczni opiekunowie opowiedzieli o działanich grup w kończącym się roku. Instruktor plastyki Klaudia Zub-Piechowicz o grupie olkuskiej, a artysta plastyk Czesław Gałużny o działaniach Grupy Relacje.
Spotkanie wzbogaciły piosenki francuskich kompozytorów w wykonaniu Łukasza Samburskiego.

/tekst: Zbigniew Zdzienicki, zdjęcia : Michał Kusiak i autor tekstu/

Film Michała Kusiaka z Podsumowania 2016:

„Linie ratunkowe”- wystawa rysunków Małgorzaty Małkiewicz

 W dniu 2 grudnia 2016 w galerii sosnowieckiej Muzy odbył się wernisaż wystawy prac Małgorzaty Małkiewicz zatytułowanej „Linie ratunkowe”. Otwarcia ekspozycji dokonał Dyrektor Miejskiego Klubu im.Jana Kiepury Michał Góral, a komentarz do zaprezentowanych rysunków wygłosił artystyczny opiekun Grupy Relacje – artysta plastyk Czesław Gałużny. Wydarzenie zgromadziło licznych symatyków twórczości Małgorzaty Małkiewicz, która kolejny raz zaskoczyła nas oryginalnością i świeżością spojrzenia.

Zbigniew Zdzienicki

Film z wernisażu:

Pietrzak Małgorzata

kontakt z autorką: panimalgorzatapietrzak@gmail.com

Fotografie z Góry Zborów

Jesienny plener Grupy Plastycznej Relacje 22, 23 października 2016 w Podlesicach był sposobnością do szkicowania jurajskich pejzaży, rozmów o sztuce i planowanych działaniach Grupy. Stał się także okazją do wykonania serii fotografii na Górze Zborów w jej jesiennej szacie.

Autor tekstu i zdjęć: Zbigniew Zdzienicki

Otwarcie wystawy „Razem”

W dniu 9 wrzesnia 2016 w galerii Centrum Kultury w Olkuszu przy ul. Szpitalnej 32 odbyło się otwarcie wystawy Grupy Plastycznej Relacje pod tytułem „Razem”. Otwarcia ekspozycji dokonali : Dyrektor Centrum Grazyna Praszelik-Kocjan , aranżująca ekspozycję instruktor plastyki Klaudia Zub-Piechowicz oraz opiekun Grupy artysta plastyk Czesław Gałużny z udziałem reprezentującej Relacje Anny Rozenau. Na wystawie zgromadzono prace czlonków Grupy Relacje powstałe na tegorocznym wakacyjnym plenerze w Gorlicach wraz z innymi wcześniejszymi. Wystawa stala się przyczynkiem do zaaranżoanych w tym miejscu spotkań „Podróże w obszary sztuki”” w dniach 14 i 18 października 2016.
Prace wystawili: Bogus Aleksandra, Brzozowska Krystyna – Eymar, Jarema Aleksander, Kaleta Dominika, Kozłowska Krystyna, Sajdak – Lorenc Teresa, Maciejewska Anna, Małkiewicz Małgorzata, Moryś Halina, Nalepa Teresa, Orzeł Jerzy, Pijewska Alicja, Rozenau Anna, Skatuła Ewa, Trzaskalski Edward, Wiltosińska Irena, Zawadzka Elżbieta oraz Zdzienicki Zbigniew.
Wystawie i wspomnianemu plenerowi towarzyszył wiersz:

Razem

W kręgu
Szczęśliwym
Usiedliśmy
Razem
By światy
Obudzić
Pięknem
Niedościgłe

Czesław Gałużny

foto i tekst: Zbigniew Zdzienicki, 8 paźdz. 2016