Otwarcie wystawy „Plenery 2010” z udziałem Delegacji ze Strumienia

Plener wakacyjny Grupy Plastycznej Relacje w roku 2010 odbył się w nadwiślańskiej miejscowości Strumień. Poprzedziło go spotkanie z władzami Strumienia, które zainteresowały się naszą działalnością i zadeklarowały pomoc w naszych plenerowych działaniach. Zrealizowany na plenerze projekt „Kolory w przestrzeni” oraz wystawa podsumowująca w strumieńskim parku, spotkały się z żywym zainteresowaniem mieszkańców tego miasta. Organizując w styczniu 2011 roku wystawę poplenerową zaproponowaliśmy Dyrektorowi naszego macierzystego – Miejskiego Klubu im.Jana Kiepury – zaproszenie Delegacji ze Strumienia na jej otwarcie. Przybyłą do Sosnowca Delegację, której przewodniczył Z-ca Burmistrza Strumienia Roman Greń, przywitali w Sosnowieckim Centrum Sztuki-Zamek Sielecki: Prezydent Miasta Sosnowca Kazimierz Górski oraz Przewodniczący Rady Miasta Arkadiusz Chęciński. Obecność Gości w SCS stała się sposobnością do obejrzenia zorganizowanej tam ekspozycji „Sosnowiec Prawosławny”. Udział w otwarciu wystawy poplenerowej poprzedziło zapoznanie Delegacji z działalnością Klubu i jego siedzibą, a także zaaranżowaną tam wystawą opiekuna artystycznego Grupy Relacje – artysty plastyka Czesława Gałużnego. Gro Delegacji stanowili członkowie Amatorskiej Grupy Twórczej Strumień. Podczas wernisażu usłyszeliśmy wiersze poświęcona rodzinnej strumieńskiej ziemi, wyrecytowane przez ich autorki działające w AGT „Strumień” – Marię Michalczyk i Anastazję Żur. Należy dodać, że inicjatorką i organizatorką pleneru w Strumieniu była nasza koleżanka Aleksandra Bogus. /tekst: Zbigniew Zdzienicki, fotografie: Leszek Wolski/