Opłata za zajęcia w roku 2021

Nasza opłata za zajęcia w roku 2021 nie ulega zmianie i wynosi: posiadacze karty seniora 10 zł, renciści 16 zł, pracujący 20 zł. Prosimy o regulowanie opłat na bieżąco. Zajęcia zachowują formę zdalną do odwołania.

Anna Rozenau