Malarstwo Anny Rozenau w Sosnowieckiej Bibliotece Pedagogicznej

Biblioteka Pedagogiczna w Sosnowcu gościła w wakacje 2020 roku obrazy Anny Rozenau – byłej nauczycielki, członkini i organizatorki życia Grupy Plastycznej Relacje. Fotografując z Autorką ekspozycję usłyszeliśmy od Pani Dyrektor i Pracowników tej placówki, że prezentowane prace budzą zainteresowanie i podziw odwiedzających Bibliotekę, a także umilają codzienną pracę Bibliotekarzom. Tytuł ekspozycji „Pejzaż wrażliwy”.

Tekst i fotografie: Zbigniew Zdzienicki