Plener, kolejne spotkanie Grupy, opłata za zajęcia

       Najbliższe nasze zajęcia odbędą się 24 października br. o 10-tej w klubowej pracowni. Od września br. włącznie nasza opłata za zajęcia wpłacana na konto Klubu wynosi: posiadacze karty seniora 10 zł, renciści 16 zł, osoby pracujące 20 zł. Prosimy o pilne uzupełnienie opłat.

Anna Rozenau