Katalog „20 Lat Grupy Plastycznej Relacje …”

Dwudziesty rok działalności Grupy Plastycznej Relacje został upamiętniony wystawami w Sławkowie, Chrzanowie i Sosnowcu oraz wydaniem katalogów: „Malarskie Relacje” przez MOKSiR w Chrzanowie i „20 Lat Grupy Plastycznej Relacje 1997-2017 twórczość i wspólne działania”. Wydawcą drugiego katalogu jest Miejski Klub im.Jana Kiepury w Sosnowcu  przy współudziale członków Grupy Relacje.

Katalog 20 Lat …