Dwudziestolecie Relacji w Muzie

W dniu 8 grudnia 2017 roku w Sali Widowiskowo – Koncertowej MUZA odbyła się uroczystość z okazji 20 lat działalności Grupy Plastycznej Relacje. W miejscu nieprzypdkowym, ponieważ Relacje funkcjonują jako sekcja Miejskiego Klubu im.Jana Kiepury w Sosnowcu prowadzona przez artystę plastyka Czesława Gałużnego. Wydarzeniu towarzyszyły wystawy prac członków Grupy w MUZIE i Klubie KOMIN Energetycznego Centrum Kultury.
Podczas uroczystości, wspólnie z Czesławem Gałużnym, przyjęliśmy gratulacje: Dyrektora MK im.Jana Kiepury Michała Górala i Klubowego Grafika Mirosławy Kucharskiej z którą Relacje systematycznie współpracują; reprezentującej Stowarzysznie Miłośników Fotografii w Sosnowcu Jadwigi Grzyb oraz fotografika Zbigniewa Podsiadło. Czesław Gałużny, dziękując za opiekę nad Grupą, wręczył Dyrektorowi Michałowi Góralowi własnoręcznie namalowany obraz przedstawiający sosnowiecki pejzaż. Następnie, na ekranie ukazała się seria slajdów z ważniejszych wydarzeń ostatnich 10-ciu lat funkcjonowania Relacji. Potem, członkowie Grupy przyjęli podziękowania i dyplomy. Całość wydarzenia uświetniła muzyka i śpiew w wykonaniu zespołu Ancora Imparo oraz Magdaleny Hrabia.
Relacje mają więc za sobą 20 lat artystycznego rozwoju jej członków, wspólnych promujących sztukę działań oraz gratulacje i życzenia mobilizujące do dalszej pracy.

Tekst: Zbigniew Zdzienicki, zdjęcia: Zdisław Biernaś, Teresa Solarz i autor tekstu.

Fim z tego wydarzenia można obejrzeć na: https://www.youtube.com/watch?v=yrG8McnHI7E