Czesław Gałużny do Grupy Relacje

Drodzy, Kochani Członkowie Grupy Plastycznej Relacje!

Mając głęboko w sercu naszą wspólną pasję, jaką jest sztuka (malarstwo) oraz troskę o nasze zdrowie w zaistniałej smutnej sytuacji proponuję, aby każda kolejna sobota, zaczynając od soboty 28.03.2020, była sobotą naszej jedności. W tym czasie od godz. 10- tej do 13-tej (kto może) – malujemy, rozmawiamy, przeprowadzane też będą przeze mnie korekty. Myślę, że ta siła pozwoli nam przetrwać ten trudny, bolesny czas i wkrótce spotkamy się na zajęciach w ECK im.Jana Kiepury oraz plenerach, wystawach w radości i szczęściu, silni na drodze tworzenia piękna. Bo niewątpliwie takowe wszystkim ludziom będzie potrzebne, ku radości i wartości istnienia. Można kontaktować się ze mną oraz wysyłać obrazy do korekty na nr telefonu 603585243. Z życzeniami zdrowia, miłości i siły tworzenia

Opiekun artystyczny Grupy Plastycznej Relacje

artysta plastyk Czesław Gałużny

Życzę spokojnego bycia w domu