Katalog „20 Lat Grupy Plastycznej Relacje …”

Dwudziesty rok działalności Grupy Plastycznej Relacje został upamiętniony wystawami w Sławkowie, Chrzanowie i Sosnowcu oraz wydaniem katalogów: „Malarskie Relacje” przez MOKSiR w Chrzanowie i „20 Lat Grupy Plastycznej Relacje 1997-2017 twórczość i wspólne działania”. Wydawcą drugiego katalogu jest Miejski Klub im.Jana Kiepury w Sosnowcu  przy współudziale członków Grupy Relacje.

Katalog 20 Lat …

Fotografie z Góry Zborów

Jesienny plener Grupy Plastycznej Relacje 22, 23 października 2016 w Podlesicach był sposobnością do szkicowania jurajskich pejzaży, rozmów o sztuce i planowanych działaniach Grupy. Stał się także okazją do wykonania serii fotografii na Górze Zborów w jej jesiennej szacie.

Autor tekstu i zdjęć: Zbigniew Zdzienicki